Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 
 

 

 

 

Ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse (LØM)

Fra og med 2004 har Bård Reidar Førre, mannen bak Mesterskolen-Spania, stått bak et unikt tilbud for håndverkere og andre som ønsker utdanning innen LØM-fag.

Tilsvarende utdanningstilbud hjemme i Norge er ofte basert på kveldsundervisning, med 1-2 kvelder pr uke. Spaniamodellen er heltidsskole i de ukene skolen varer. Det stilles krav til og forventes egeninnsats, og resultatene har vært spesielt gode.


Gruppearbeid - i skolegården


Bedriftsledelse Høstgruppen 2012 (kun dette året vi hadde høst)

Spaniamodellen er en helt annerledes måte å ha skole på. Du forlater hjem og jobb og har elevrollen som hovedfokus i snaue tre intensive måneder. Du lærer og utvikler deg på heltid, sammen med gode kolleger. At vinter i Spania er annerledes enn vinter hjemme pleier heller ikke å være et problem.


Alle fra vinterkullet 2012 (januar-mars) samlet ifm avslutningsarrangementet

Eksamen
Deltakerne med mesterbrevsambisjoner på LØM-kurset Bedriftsledelse i Spania kan om ønskelig søke om å få ta eksamen som privatister hjemme i Norge i slutten av mai.


De fleste av 2011-kullet (tatt etter avslutning, og fem var reist hjem)

Enkelte tidligere elever har gitt uttrykk for at siden utdanningen er krevende, har det støttende opplegget i Spania har vært en forutsetning for å gjenomføre.


De fleste av 2010-elevene - og to av lærerne

Fagplan og lærebøker
Mesterskolen Spania bruker i dag samme fagplan og lærebøker som når du tar din utdannelse hjemme i Norge. I Spania har vi ca. 200 undervisningstimer, mer personlig veiledning og oppfølging og forventning om mer egeninnsats enn hva som er vanlig hjemme.

Månedene i Spania innebærer altså mye jobbing og er basert på effektivt samspill mellom elever og lærere.


Viktig kompetansebygging
Pensum er veldig jobbrelatert, og prosjektoppgavene (pr gruppe) er helt sentrale i utdannelsen. I oppgaven tar dere utgangspunkt i eget firma eller jobbsituasjon, og jobbes med hele veien gjennom oppholdet. Dette sikrer at alle får og dokumenterer erfaring med pensum.
Arbeidet med prosjektoppgaven startes umiddelbart, og bruk av din egen PC og kontorstøttesystemer som Word, Excel og Powerpoint er helt sentrale. Dermed trenes og utvikles både nyervervet kunnskap og forståelse, fagkompetanse, samarbeidsegenskaper og datakompetanse.

Motivasjon og egeninnsats er grunnleggende faktorer for suksess når du tar denne utdannelsen. Hver porsjon med skoletimer gir grunnlag for utvidet jobbforståelse og stimulans til neste økt med egeninnsats. Kandidatene lærer på mange måter "å løfte seg selv etter håret". Samlet er dette sentral kompetanse - ikke minst når man senere skal praktisere å være arbeidsleder hjemme.


2008-kullet  

Skoledagene i Spania
starter med avtalt hjemmearbeid sammen med de andre i gruppen. Selve undervisningen skjer på ettermiddagstid, fra kl 15, utgjør i snitt ca 20 timer pr. uke, og foregår på Den norske skolen i Alfaz Del Pi. (  www.costablancaskole.com )

Når man er ferdig på skolen om dagen har man fri, i stedet for lekser. De gjøres neste dag, før man går på skolen igjen.

I løpet av perioden i Spania gjennomføres mange prøver, inkl prøveeksamen. Dette gir elever og lærere signaler om den enkeltes status. Når noen strever, legger lærerne til ekstra veiledning og støtte. Dette er en viktig del av Mester i Spania-konseptet.

Opplevelser
Selv om tidligere deltakere rapporterer om intensivt opplegg og mye å gjøre, får elevene tid til adspredelse og opplevelser. Det er med å krydre oppholdet, samtidig som det gjør den enkelte bedre i stand til å absorbere og lære.

Forbehold om oppstart
OBS! Arrangør tar forbehold om at vi må ha tilstrekkelig antall påmeldte for å starte opp. Avgjørelse tas normalt ca 2 mnd før oppstart (etter 1. oktober).Mesterskolen-Spania v. Karmsund Maskin AS   email: baarreid@online.no   Telefon: 907 38 623   Dette er:www.mesterspania.no