Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 

 

Lærerne våre

I tillegg til å være rutinerte lærere har de som står for undervisningen i Spania selvsagt praksis fra relevante fagområder, men og bred formidlings- og generell arbeidslivs- og yrkeserfaringbakgrunn. Alle har undervist ved norske lederskoler. Prosjektleder og lærer Bård R. Førre snakker spansk og har eiendom og gode kontakter i Al Faz del Pi.Bård Reidar Førre
Mannen bak ideen om Mesterskolen Spania, og fortløpende primus motor for prosjektet. Bård R Førre er hovedlærer for, BEDRIFTSLEDELSE , og underviser i Økonomistyring og Markedsføringsledelse. Han er utdannet både som ingeniør, økonom, diplomeksportøkonom og pedagog og har yrkesbakgrunn som bedriftsleder, konsulent og kommunal næringsjef. For øvrig er Bård R. Førre næringsdrivende, med rådgiving innen økonomi, strategisk planlegging, utarbeidelse av markedsplaner , bedriftsinterne analyser, markedsundersøkelser , styreverv og bistand ifm bedriftsetablering og organisasjonsutvikling.

For fagområdet Ledelse har han med seg lærere fra fra Mesterbrevutdanningen i Norge


   
 
   

                                        Kontakt: Mesterskolen-Spania v Bård Reidar Førre         email: baarreid@online.no         Tlf: 907 38 623

 

Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 

 

Lærerne våre

I tillegg til å være rutinerte lærere har de som står for undervisningen i Spania selvsagt praksis fra relevante fagområder, men og bred formidlings- og generell arbeidslivs- og yrkeserfaringbakgrunn. Alle har undervist ved norske lederskoler. Prosjektleder og lærer Bård R. Førre snakker spansk og har eiendom og gode kontakter i Al Faz del Pi.Bård Reidar Førre
Mannen bak ideen om Mesterskolen Spania, og fortløpende primus motor for prosjektet. Bård R Førre er hovedlærer for, BEDRIFTSLEDELSE , og underviser i Økonomistyring og Markedsføringsledelse. Han er utdannet både som ingeniør, økonom, diplomeksportøkonom og pedagog og har yrkesbakgrunn som bedriftsleder, konsulent og kommunal næringsjef. For øvrig er Bård R. Førre næringsdrivende, med rådgiving innen økonomi, strategisk planlegging, utarbeidelse av markedsplaner , bedriftsinterne analyser, markedsundersøkelser , styreverv og bistand ifm bedriftsetablering og organisasjonsutvikling.

For fagområdet Ledelse har han med seg lærere fra fra Mesterbrevutdanningen i Norge


   
 
   

                                        Kontakt: Mesterskolen-Spania v Bård Reidar Førre         email: baarreid@online.no         Tlf: 907 38 623