Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 
 

 

Mesterbrevet
Har du fag- eller svennebrev kan du toppe karrieren ved å ta Mesterbrev. Les mer om ordningen på www.mesterbrev.no.

Mesterskolen-Spania's tilbud tilrettelegger for de nødvendige eksamene du må bestå for å kunne søke om mesterbrev. En synergieffekt er at skolen gir viktig kompetanse for  å starte og / eller drive egen bedrift, eller få en ledende stilling i bedriften du allerede jobber i.

Disse, og mange med dem, har tatt mesterutdanning i Spania:

Mestertittelen tilbys i 63 ulike håndverksfag. For å bli mester må du:

  1. være myndig og bosatt i Norge
  2. ha svennebrev / fagbrev i et mesterfag
  3. ha min. 6 års praksis i faget, alternativt 2 års praksis etter svenneprøven
  4. bestå fagets mesterprøve
  5. få innvilget søknad om mesterbrev fra Mesterbrevsnemnda.

Mesterutdanningen består av to trinn:

  1. BEDRIFTLEDELSE   (*)
  2. FAGLIG LEDELSE  (**)

" Bedriftsledelse"(* se punktet Fagplan i menyen til venstre) er felles for alle yrkesgrupper, mens "Faglig ledelse" er spesifikk i forhold til den enkeltes fag.

Fra 2009 av tilbyr har Spaniaskolen vår undervist i både fellesdelen "Bedriftsledelse", og "Faglig ledelse" for byggfagene, hver del som 10-11 ukers intensivkurs i Spania.

For alle andre mesterfag tilbyr vi altså den nødvendige og viktige første delen, Bedriftsledelse (*).

Veien til mesterbrev
Dere finner linkene nedenfor på nettstedet www.mesterbrev.no :


Kontakt: Mesterskolen-Spania v Bård Reidar Førre - email: baarreid@online.no    Telefon: 907 38 623