Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 

 

 

Fagplaner

Klikk linkene under for å finne mer informasjon om de enkelte tilbudene i tilkytning til Mesterskolen-Spanias ledelseskurs i Spania (ca.10-uker intensivkurs):Kontakt: Mesterskolen-Spania v. Bård Reidar Førre   email: baarreid@online.no    Tlf: 907 38 623