Lederutdanning
i Spania

 


Meny

 

 
 

 

Priser

Forbehold om mulige justeringer for 2020-kursene
Kursprisene  for skolen i Spania inkluderer all undervisning og veiledning. Lærebøker og eksamensavgifter kommer i tillegg!

Denne siden er ajourholdt 23. januar 2019. Vi tar forbehold om mindre prisjusteringer forut for semesterstart i Norge, i august hvert år. Tidligkontrakter inngås med forbehold om slike.


Priser på Bolig, TV, Internet, Utvask mm er basert på Eurokurs på kr 8,30 (se nederst på siden ! )

Kategori

Forklaring

Pris NOK

KURS

Kurspris " Bedriftsledelse" - i Spania
Kurspris "Faglig ledelse" (år 2) i Spania

38.000
48.000

OBS!  Lærebøker, eksamensavgifter og Boligpriser kommer i tillegg (se nedenfor)

 


 

 

 

KURSPRISER: Forbehold om justeringer pr august (4-5 mnd før oppstart)

 
TILLEGG
Bolig 3 mnd
 

Eget soverom i fellesleilighet for inntil 3  - Vinter

16.900

  Familieleilighet (1 fam pr leilighet) 29.900
  IKT / DATA forkurs
12 timer undervisning + materiell (2 første dager)
Bruk av PC med Windows, Word, Excel og Powerpoint er en viktig del av kursene. Forkurset er ikke obligatorisk, men kompetansemessig minimumsnivå innen overnevnte systemer kreves for å kunne gjennomføre utdanningen.

Lærebøker og eksamensavgifter
Skolen informerer grundig om dette ved kontakt.

2.200
m. forbehold om min. 5 påmeldte

     

REISE

Ikke inkludert. Noen kjører, men skal du fly:
Bestill så snart du har fått bekreftet at vi får startet kurset.
Det er stor fordel å disponere bil under oppholdet. Leiebil er prisgunstig i Spania, men prisene varierer voldsomt. Sjekk alternativer!


OBS!  Plassreservasjon / Depositum / Betalingsplan:

Vi tar mot påmeldinger inntil 12 mnd før oppstart. Ved tidlig-påmeldinger minner vi om at prisene vil bli utsatt for mindre justeringer i aug/sep.

Påmeldingsfrist er 1. oktober, ca 2 mnd før oppstart. Hvis ledige plasser, skjer påmelding etter dette etter avtale med Mesterskolen-Spania.
Etter påmelding sendes plassbekreftelse som gis med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne starte.

Avgjørelse om oppstart, basert på antall påmeldte, tas i første halvdel av oktober. Pr ca 15 oktober informerer vi om status.


Du må ha egen emailadresse, for normal kommunikasjon mellom skole og elev skjer via email og telefon. Enkelte ting kan bli sendt med brevpost.

Betaling
Fra og med 6 mnd før oppstart (1. juni) fakturerer vi 20% av kontraktens totalbeløp ved kontraktsinngåelse (depositum).
Også tidligere påmeldte får samtidig krav om et slik depositum.  (20% av kontraktens totalbeløp pr 1. juni).
Resten faktureres  enten, basert på avtale:
1)   i sin helhet, med forfall pr 1. desember, eller:
2)  i avdrag etter nærmere avtale med Mesterskolen-Spania.

Forhåndsbetalte beløp kommer til fradrag ved senere hovedfakturering og vil ikke uten videre bli tilbakebetalt ved en evt. avmelding (se  kontraktens side 2). Ved avlysning av kurset grunnet for få påmeldte, vil innbetalte beløp bli refundert.
For å gå opp til eksamen er det et krav at avtalte kursavgifter og evt. husleier er fullt oppgjort. Se vilkårene på side 2 av kontrakten.

Lærebøker må bestilles og sendes til den enkeltes hjemsted i begynnelsen av desember, d.v.s. ca 1 mnd før oppstart. Bøkene for Faglig Ledelse veier inntil 13 kg. Pga høye kostnader og usikker forsendelsestid for postforsendelser, kombinert med risiko for tollproblemer hvis en deltaker transporterer mange deltakeres bokpakker i egen bil, sendes bokpakker til den enkeltes hjemsted i Norge ca 1 mnd før kursstart - som postpakke. Husk derfor å bestille nødvendig koffertkapasitet, for bokpakker veier for Etablering ledelse ca 5 kg og Faglig ledelse inntil 15 kg.

Endringer i pensumkrav / lærebokstandarder eller andre kostnadsøkninger kan gi grunnlag for justering av priser.

OBS: De oppgitte kursprisene dekker kun skolepenger, veiledning  samt sosiale aktiviteter v avslutning. Bøker og eksamenskostnader kommer i tillegg.

Prisene inkluderer IKKE reise og oppholdskostnader forøvrig, som mat, strøm, TV, Internet hjemme, gass , vann eller andre husholdningskostnader. Der det er norsk TV kommer €25 pr mnd i tillegg pr leilighet. For de som ønsker Internet aktivisert i leiligheten er prisen: kr 2400 for 3 mnd (pr leilighet).
Ved utflytting er det obligatorisk med utvask som koster €65 pr beboer.

Bo-prisene, inkl tilleggene, er basert på en Eurokurs på +/- kr 8,30. Hvis Eurokursen overstiger kr 8,30 forbeholder utleier Mesterskolen Spania / Kamsund Maskin AS v Bård Reidar Førre seg muligheten til å justere prisene.

Ved innflytting betaler hver elev 200 Euro i depositum til eier av leiligheten som garanti for evt. skader på eiendommen.                                     Kontakt: Mesterskolen-Spania v. Bård Reidar Førre         email: baarreid@online.no         Tlf: 907 38 623