Rogaland Markedsforskning v. Bård Reidar FørreBak Rogaland Markedsforskning står Bård Reidar Førre. Han er utdannet både som ingeniør, økonom, diplomeksportøkonom og pedagog og har yrkesbakgrunn som bedriftsleder, konsulent og kommunal næringsjef.

I tillegg han har i en årrekke undervist innen økonomi, markedsføring og ledelse, bl.a. som lærer for Mesterfagskolen / Folkeuniversitetet.

 

  Kontaktinformasjon:

  Bård Reidar Førre
  Telefon: 907 38 623
  Email:
baarreid@online.no

 Internundersøkelser i  bedriften 

 • Internmarkedsføring
 • Kommunikasjon
 • Personalutvikling

 Økonomiske analyser

 • Analyse av nøkkeltall
 • Økonomisk rådgivning

 Markedsundersøkelser

 • Kundetilfredshetundersøkelser
 • Markedsutvikling
 • Konkurrentanalyser
 • Vekststrategier
 • Påvirkningsstrategier

 Forretningsplaner

 • Utvikling av forretningsplaner

 Markedsplaner

 • Utvikling av markedsplaner

 Bedriftsetablering

 • Rådgivning innen bedriftsetablering

 Styreverv

 • Styreverv i små og store bedrifter

 Undervisning

 • Mesterutdanning i Norge
 • Mesterutdanning i Spania
 • Etablererskole i Spania

 Foredrag

 • Innen Økonomiske emner
 • Innen Markedsføring
 • Innen Ledelse